Dom Kultury im.W. Gombrowicza w Ćmielowie

LGD

PIK

Sale do wynajęcia

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Swiss Contribution

W dniach 27 i 28 czerwca w Domu Kultury w Ćmielowie zostały przeprowadzone warsztaty z diagnozy zasobów lokalnych. Zajęcia te były realizowane w ramach projektu „Ćmielowskie laboratorium tradycji” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W warsztatach wzięło udział 12 mieszkańców gminy Ćmielów: osoby fizyczne, członkowie nieformalnych grup takich jak KGW, członkowie Rad Sołeckich oraz przedsiębiorcy chcący rozszerzyć swoja działalność o działalność okołoturystyczną. Celem projektu jest pobudzanie lokalnej aktywności do przyjrzenia się miejscowym tradycjom, wykorzystaniu ich do szerszej promocji przez stworzenie ścieżki możliwości rozwoju lokalnego. Przed uczestnikami kolejne warsztaty z marketingu turystycznego oraz możliwości pozyskania środków na działalność okołoturystyczną, które zostaną przeprowadzone 11 i 12 lipca.

"Diagnoza zasobów lokalnych"


PROTOKÓŁ KOMISJI rozstrzygającej zaproszenie do składania ofert na prowadzenie warsztatów „Diagnoza zasobów lokalnych” z dnia 16.06.2016 r.

Komisja w składzie: 1) Emil Stan – pracownik UMiG w Ćmielowie – Pomoc Administracyjna

2) Gabriela Mikołajek – pracownik Domu Kultury w Ćmielowie – Główna Księgowa

3) Justyna Chamera – Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie

stwierdza, że do godz. 14.00 w dniu 16.06.2016 r. wpłynęło 6 ofert: 1) Łukasz Szeląg GREENINFO Sp. z o.o. ul. Smolańska 4, 70 – 026 Szczecin na kwotę 350,00 zł brutto za godz. 2) Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus, ul. Grunwaldzka 19, 35 – 959 Rzeszów na kwotę 59,00 zł za godz. 3) Centrum Rozwoju Kompetencji i Biznesu Martyna Jabłońska, Lisów, ul. Kielecka 46, 26 – 026 Morawica na kwotę 120,00 zł brutto za godz. 4) Instytut Szkoleń Centrum Edukacji „Pro Civitas” w Kielcach, ul. Paderewskiego 9/4, 25 – 017 Kielce na kwotę 291,00 zł brutto za godz. 5) Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60 – 115 Poznań na kwotę 400,00 zł brutto za godz. 6) Badania w działaniu. Weronika Chodacz, ul. Norblina 29/79, 80 – 304 Gdańsk na kwotę 140,00 zł brutto za godz. Jedna z ofert wpłynęła po wymaganym terminie złożenia: 1) LCE Logos Tomasz Wysocki, ul. Szkolna 59, lok. 4, 05 – 270 Marki na kwotę 70,00 zł brutto za godz.

Otwarcie kopert zgodnie z zaproszeniem do składania ofert nastąpiło 16.06.2016 r. o godz. 14.15. Do realizacji zadania zostaje wybrana oferta Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus z Rzeszowa. Podpisy Komisji: 1) Emil Stan………………………………………………….. 2) Gabriela Mikołajek………………………………………… 3) Justyna Chamera……………………………………………

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Marketing turystyczny


PROTOKÓŁ KOMISJI rozstrzygającej zaproszenie do składania ofert na prowadzenie warsztatów „Marketing turystyczny” z dnia 16.06.2016 r.

Komisja w składzie:

1) Emil Stan – pracownik UMiG w Ćmielowie – Pomoc Administracyjna

2) Gabriela Mikołajek – pracownik Domu Kultury w Ćmielowie – Główna Księgowa

3) Justyna Chamera – Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie

stwierdza, że do godz. 14.00 w dniu 16.06.2016 r. wpłynęło 5 ofert:

1) Łukasz Szeląg GREENINFO Sp. z o.o. ul. Smolańska 4, 70 – 026 Szczecin na kwotę 400,00 zł brutto za godz.

2) Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus, ul. Grunwaldzka 19, 35 – 959 Rzeszów na kwotę 59,00 zł brutto za godz.

3) Centrum Rozwoju Kompetencji i Biznesu Martyna Jabłońska, Lisów, ul. Kielecka 46, 26 – 026 Morawica na kwotę 120,00 zł za godz.

4) Instytut Szkoleń Centrum Edukacji „Pro Civitas” w Kielcach, ul. Paderewskiego 9/4, 25 – 017 Kielce na kwotę 320,00 zł brutto za godz.

5) Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60 – 115 Poznań na kwotę 480,00 zł brutto za godz.

Do realizacji zadania zostaje wybrana oferta Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus z Rzeszowa.

Podpisy Komisji:

1) Emil Stan…………………………………………………..

2) Gabriela Mikołajek…………………………………………

3) Justyna Chamera……………………………………………

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Możliwości pozyskania środków na działalność turystyczną


PROTOKÓŁ KOMISJI rozstrzygającej zaproszenie do składania ofert na prowadzenie warsztatów „Możliwości pozyskania środków na działalność turystyczną” z dnia 16.06.2016 r. Komisja w składzie:

1) Emil Stan – pracownik UMiG w Ćmielowie – Pomoc Administracyjna

2) Gabriela Mikołajek – pracownik Domu Kultury w Ćmielowie – Główna Księgowa

3) Justyna Chamera – Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie

stwierdza, że do godz. 14.00 w dniu 16.06.2016 r. wpłynęło 5 ofert:

1) Łukasz Szeląg GREENINFO Sp. z o.o. ul. Smolańska 4, 70 – 026 Szczecin na kwotę 400,00 zł brutto za godz.

2) Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus, ul. Grunwaldzka 19, 35 – 959 Rzeszów na kwotę 59,00 zł za godz.

3) Centrum Rozwoju Kompetencji i Biznesu Martyna Jabłońska, Lisów, ul. Kielecka 46, 26 – 026 Morawica na kwotę 120,00 zł brutto za godz.

4) Instytut Szkoleń Centrum Edukacji „Pro Civitas” w Kielcach, ul. Paderewskiego 9/4, 25 – 017 Kielce na kwotę 320,00 zł brutto za godz.

5) Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60 – 115 Poznań na kwotę 500,00 zł brutto za godz.

Do realizacji zadania zostaje wybrana oferta Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus z Rzeszowa.

Podpisy Komisji:

1) Emil Stan…………………………………………………..

2) Gabriela Mikołajek…………………………………………

3) Justyna Chamera……………………………………………

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

"Diagnoza zasobów lokalnych"


Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie zaprasza do składania ofert na usługę realizacji warsztatów pt. „ Diagnoza zasobów lokalnych” w ilości 10 godz. ( 2 x po 5 godz.) w terminie 20.06.2016 r. – 30.06.2016 r. Usługa będzie pokryta ze środków współfinansowanych przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie projektu „Ćmielowskie laboratorium tradycji” w ramach realizowanego programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Oferty proszę przysyłać drogą pocztową lub składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie, adres: Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, ul. Rynek 50, 27 – 440 Ćmielów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na warsztaty „Diagnoza zasobów lokalnych” w terminie do 16.06.2016 r. do godz. 14.00 na formularzach ofertowych stanowiących Zał. Nr. 1 do ogłoszenia. Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2016 r. o godz. 14.15 w Sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie. Powyższe zaproszenie do składania ofert ukaże się również na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie i na stronie internetowej instytucji. Po rozstrzygnięciu ofert na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie ukaże się informacja o ofertach (nazwiska prowadzących/nazwa firm i całkowita wartość) w ramach dostępności do informacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty zostanie podpisana umowa zgodnie z Zał. Nr 2 do ogłoszenia. Zamówienie realizowane jest poniżej 14 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wynosi 3 594,84 CHF.

Marketing turystyczny


Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie zaprasza do składania ofert na usługę realizacji warsztatów pt. „ Marketing turystyczny” w ilości 5godz. w terminie 01.07.2016 r. – 15.07.2016 r. Usługa będzie pokryta ze środków współfinansowanych przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie projektu „Ćmielowskie laboratorium tradycji” w ramach realizowanego programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Oferty proszę przysyłać drogą pocztową lub składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie, adres: Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, ul. Rynek 50, 27 – 440 Ćmielów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na warsztaty „Marketing turystyczny” w terminie do 16.06.2016 r. do godz. 14.00 na formularzach ofertowych stanowiących Zał. Nr. 1 do ogłoszenia. Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2016 r. o godz. 14.15 w Sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie. Powyższe zaproszenie do składania ofert ukaże się również na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie i na stronie internetowej instytucji. Po rozstrzygnięciu ofert na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie ukaże się informacja o ofertach (nazwiska prowadzących/nazwa firm i całkowita wartość) w ramach dostępności do informacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty zostanie podpisana umowa zgodnie z Zał. Nr 2 do ogłoszenia. Zamówienie realizowane jest poniżej 14 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wynosi 3 594,84 CHF.

Możliwości pozyskania środków na działalność turystyczną


Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie zaprasza do składania ofert na usługę realizacji warsztatów pt. „ Możliwości pozyskania środków na działalność turystyczną” w ilości 5 godz. w terminie 01.07.2016 r. – 15.07.2016 r. Usługa będzie pokryta ze środków współfinansowanych przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie projektu „Ćmielowskie laboratorium tradycji” w ramach realizowanego programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Oferty proszę przysyłać drogą pocztową lub składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie, adres: Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, ul. Rynek 50, 27 – 440 Ćmielów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na warsztaty „Możliwości pozyskania środków na działalność turystyczną” w terminie do 16.06.2016 r. do godz. 14.00 na formularzach ofertowych stanowiących Zał. Nr. 1 do ogłoszenia.. Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2016 r. o godz. 14.15 w Sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie. Powyższe zaproszenie do składania ofert ukaże się również na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie i na stronie internetowej instytucji. Po rozstrzygnięciu ofert na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie ukaże się informacja o ofertach (nazwiska prowadzących/nazwa firm i całkowita wartość) w ramach dostępności do informacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty zostanie podpisana umowa zgodnie z Zał. Nr 2 do ogłoszenia. Zamówienie realizowane jest poniżej 14 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wynosi 3 594,84 CHF.

.........................................................................................................
.........................................................................................................
KARTA ZGŁOSZENIA na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Ćmielowskie Laboratorium Tradycji - format doc
.........................................................................................................
.........................................................................................................

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

LABORATORIUM ĆMIELOWSKICH TRADYCJI

1. Informacje o projekcie:

Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie otrzymał dotację na realizację projektu „Laboratorium ćmielowskich tradycji” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

2. Zakres i cele projektu:

Projekt „ Laboratorium ćmielowskich tradycji” zakłada pobudzanie lokalnej aktywności do przyjrzenia się miejscowym tradycjom i wykorzystaniu ich do szerszej promocji. Obszarem objętym projektem są tradycje związane z kulturą ludową, dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Projekt skierowany jest do osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności okołoturystycznej, nieformalnych grup takich jak KGW oraz podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Ćmielów, które chcą poszerzyć swoją działalność o działalność okłoturystyczną. W trakcie realizacji projektu zostanie wyłoniona z ogłoszonego naboru, grupa 12 osób, która weźmie udział w szkoleniach z zakresu: diagnozy zasobów lokalnych oraz marketingu produktu turystycznego i pozyskania środków na działalność okołoturystyczną. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe w tym: długopisy, notesy i penddrive USB z prezentacjami szkoleń.

Cel główny:

- pobudzenie mieszkańców gminy do wykorzystania zasobów lokalnych Kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wzrostu atrakcyjności turystycznej i poprawy jakości życia.

Cele szczegółowe:

- poszerzenie oferty turystycznej i rozwoju nowych produktów turystycznych, - wykorzystanie zasobów Kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego do wzrostu atrakcyjności turystycznej, - podwyższenie kwalifikacji mieszkańców objętych projektem w zakresie usług okołoturystycznych.

Cele przedsięwzięcia:

- wypromowanie nowych atrakcji turystycznych w oparciu o zasoby lokalne takie jak dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, które stworzą możliwość rozwoju lokalnego.

3. Harmonogram realizacji projektu:

Projekt realizowany od miesiąca maja 2016 do września 2016.

4. Linki:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

5. Wartość współfinansowania projektu:

.........................................................................................................
.........................................................................................................
KARTA ZGŁOSZENIA na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Ćmielowskie Laboratorium Tradycji - format doc
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Wygenerowano w sekund: 0.00
837,702 Unikalnych wizyt