804,929 Unikalnych wizyt
Nawigacja
Strona główna
Dyrektor
Kontakt
Akustyk
Muzyk
Plastyk
Magia Rękodzieła
Taniec
Zespoły śpiewacze
Koło Teatralne
Galeria
YouTube
Historia DK
Harmonogram pracy DK
Sale DK do wynajęcia
Logo DK
Szukaj
News
------------
Biblioteka
Historia Biblioteki
Bip

RODO

Swiss Contribution

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Laboratorium Ćmielowskich

Tradycji

Swiss Contribution
W dniach 27 i 28 czerwca w Domu Kultury w Ćmielowie zostały przeprowadzone warsztaty z diagnozy zasobów lokalnych. Zajęcia te były realizowane w ramach projektu „Ćmielowskie laboratorium tradycji” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W warsztatach wzięło udział 12 mieszkańców gminy Ćmielów: osoby fizyczne, członkowie nieformalnych grup takich jak KGW, członkowie Rad Sołeckich oraz przedsiębiorcy chcący rozszerzyć swoja działalność o działalność okołoturystyczną. Celem projektu jest pobudzanie lokalnej aktywności do przyjrzenia się miejscowym tradycjom, wykorzystaniu ich do szerszej promocji przez stworzenie ścieżki możliwości rozwoju lokalnego. Przed uczestnikami kolejne warsztaty z marketingu turystycznego oraz możliwości pozyskania środków na działalność okołoturystyczną, które zostaną przeprowadzone 11 i 12 lipca.

"Diagnoza zasobów lokalnych"


PROTOKÓŁ KOMISJI rozstrzygającej zaproszenie do składania ofert na prowadzenie warsztatów „Diagnoza zasobów lokalnych” z dnia 16.06.2016 r.

Komisja w składzie: 1) Emil Stan – pracownik UMiG w Ćmielowie – Pomoc Administracyjna

2) Gabriela Mikołajek – pracownik Domu Kultury w Ćmielowie – Główna Księgowa

3) Justyna Chamera – Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie

stwierdza, że do godz. 14.00 w dniu 16.06.2016 r. wpłynęło 6 ofert: 1) Łukasz Szeląg GREENINFO Sp. z o.o. ul. Smolańska 4, 70 – 026 Szczecin na kwotę 350,00 zł brutto za godz. 2) Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus, ul. Grunwaldzka 19, 35 – 959 Rzeszów na kwotę 59,00 zł za godz. 3) Centrum Rozwoju Kompetencji i Biznesu Martyna Jabłońska, Lisów, ul. Kielecka 46, 26 – 026 Morawica na kwotę 120,00 zł brutto za godz. 4) Instytut Szkoleń Centrum Edukacji „Pro Civitas” w Kielcach, ul. Paderewskiego 9/4, 25 – 017 Kielce na kwotę 291,00 zł brutto za godz. 5) Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60 – 115 Poznań na kwotę 400,00 zł brutto za godz. 6) Badania w działaniu. Weronika Chodacz, ul. Norblina 29/79, 80 – 304 Gdańsk na kwotę 140,00 zł brutto za godz. Jedna z ofert wpłynęła po wymaganym terminie złożenia: 1) LCE Logos Tomasz Wysocki, ul. Szkolna 59, lok. 4, 05 – 270 Marki na kwotę 70,00 zł brutto za godz.

Otwarcie kopert zgodnie z zaproszeniem do składania ofert nastąpiło 16.06.2016 r. o godz. 14.15. Do realizacji zadania zostaje wybrana oferta Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus z Rzeszowa. Podpisy Komisji: 1) Emil Stan………………………………………………….. 2) Gabriela Mikołajek………………………………………… 3) Justyna Chamera……………………………………………

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Marketing turystyczny


PROTOKÓŁ KOMISJI rozstrzygającej zaproszenie do składania ofert na prowadzenie warsztatów „Marketing turystyczny” z dnia 16.06.2016 r.

Komisja w składzie:

1) Emil Stan – pracownik UMiG w Ćmielowie – Pomoc Administracyjna

2) Gabriela Mikołajek – pracownik Domu Kultury w Ćmielowie – Główna Księgowa

3) Justyna Chamera – Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie

stwierdza, że do godz. 14.00 w dniu 16.06.2016 r. wpłynęło 5 ofert:

1) Łukasz Szeląg GREENINFO Sp. z o.o. ul. Smolańska 4, 70 – 026 Szczecin na kwotę 400,00 zł brutto za godz.

2) Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus, ul. Grunwaldzka 19, 35 – 959 Rzeszów na kwotę 59,00 zł brutto za godz.

3) Centrum Rozwoju Kompetencji i Biznesu Martyna Jabłońska, Lisów, ul. Kielecka 46, 26 – 026 Morawica na kwotę 120,00 zł za godz.

4) Instytut Szkoleń Centrum Edukacji „Pro Civitas” w Kielcach, ul. Paderewskiego 9/4, 25 – 017 Kielce na kwotę 320,00 zł brutto za godz.

5) Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60 – 115 Poznań na kwotę 480,00 zł brutto za godz.

Do realizacji zadania zostaje wybrana oferta Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus z Rzeszowa.

Podpisy Komisji:

1) Emil Stan…………………………………………………..

2) Gabriela Mikołajek…………………………………………

3) Justyna Chamera……………………………………………

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Możliwości pozyskania środków na działalność turystyczną


PROTOKÓŁ KOMISJI rozstrzygającej zaproszenie do składania ofert na prowadzenie warsztatów „Możliwości pozyskania środków na działalność turystyczną” z dnia 16.06.2016 r. Komisja w składzie:

1) Emil Stan – pracownik UMiG w Ćmielowie – Pomoc Administracyjna

2) Gabriela Mikołajek – pracownik Domu Kultury w Ćmielowie – Główna Księgowa

3) Justyna Chamera – Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie

stwierdza, że do godz. 14.00 w dniu 16.06.2016 r. wpłynęło 5 ofert:

1) Łukasz Szeląg GREENINFO Sp. z o.o. ul. Smolańska 4, 70 – 026 Szczecin na kwotę 400,00 zł brutto za godz.

2) Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus, ul. Grunwaldzka 19, 35 – 959 Rzeszów na kwotę 59,00 zł za godz.

3) Centrum Rozwoju Kompetencji i Biznesu Martyna Jabłońska, Lisów, ul. Kielecka 46, 26 – 026 Morawica na kwotę 120,00 zł brutto za godz.

4) Instytut Szkoleń Centrum Edukacji „Pro Civitas” w Kielcach, ul. Paderewskiego 9/4, 25 – 017 Kielce na kwotę 320,00 zł brutto za godz.

5) Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60 – 115 Poznań na kwotę 500,00 zł brutto za godz.

Do realizacji zadania zostaje wybrana oferta Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus z Rzeszowa.

Podpisy Komisji:

1) Emil Stan…………………………………………………..

2) Gabriela Mikołajek…………………………………………

3) Justyna Chamera……………………………………………

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

"Diagnoza zasobów lokalnych"


Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie zaprasza do składania ofert na usługę realizacji warsztatów pt. „ Diagnoza zasobów lokalnych” w ilości 10 godz. ( 2 x po 5 godz.) w terminie 20.06.2016 r. – 30.06.2016 r. Usługa będzie pokryta ze środków współfinansowanych przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie projektu „Ćmielowskie laboratorium tradycji” w ramach realizowanego programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Oferty proszę przysyłać drogą pocztową lub składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie, adres: Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, ul. Rynek 50, 27 – 440 Ćmielów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na warsztaty „Diagnoza zasobów lokalnych” w terminie do 16.06.2016 r. do godz. 14.00 na formularzach ofertowych stanowiących Zał. Nr. 1 do ogłoszenia. Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2016 r. o godz. 14.15 w Sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie. Powyższe zaproszenie do składania ofert ukaże się również na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie i na stronie internetowej instytucji. Po rozstrzygnięciu ofert na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie ukaże się informacja o ofertach (nazwiska prowadzących/nazwa firm i całkowita wartość) w ramach dostępności do informacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty zostanie podpisana umowa zgodnie z Zał. Nr 2 do ogłoszenia. Zamówienie realizowane jest poniżej 14 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wynosi 3 594,84 CHF.

Marketing turystyczny


Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie zaprasza do składania ofert na usługę realizacji warsztatów pt. „ Marketing turystyczny” w ilości 5godz. w terminie 01.07.2016 r. – 15.07.2016 r. Usługa będzie pokryta ze środków współfinansowanych przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie projektu „Ćmielowskie laboratorium tradycji” w ramach realizowanego programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Oferty proszę przysyłać drogą pocztową lub składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie, adres: Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, ul. Rynek 50, 27 – 440 Ćmielów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na warsztaty „Marketing turystyczny” w terminie do 16.06.2016 r. do godz. 14.00 na formularzach ofertowych stanowiących Zał. Nr. 1 do ogłoszenia. Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2016 r. o godz. 14.15 w Sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie. Powyższe zaproszenie do składania ofert ukaże się również na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie i na stronie internetowej instytucji. Po rozstrzygnięciu ofert na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie ukaże się informacja o ofertach (nazwiska prowadzących/nazwa firm i całkowita wartość) w ramach dostępności do informacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty zostanie podpisana umowa zgodnie z Zał. Nr 2 do ogłoszenia. Zamówienie realizowane jest poniżej 14 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wynosi 3 594,84 CHF.

Możliwości pozyskania środków na działalność turystyczną


Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie zaprasza do składania ofert na usługę realizacji warsztatów pt. „ Możliwości pozyskania środków na działalność turystyczną” w ilości 5 godz. w terminie 01.07.2016 r. – 15.07.2016 r. Usługa będzie pokryta ze środków współfinansowanych przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie projektu „Ćmielowskie laboratorium tradycji” w ramach realizowanego programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Oferty proszę przysyłać drogą pocztową lub składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie, adres: Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, ul. Rynek 50, 27 – 440 Ćmielów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na warsztaty „Możliwości pozyskania środków na działalność turystyczną” w terminie do 16.06.2016 r. do godz. 14.00 na formularzach ofertowych stanowiących Zał. Nr. 1 do ogłoszenia.. Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2016 r. o godz. 14.15 w Sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie. Powyższe zaproszenie do składania ofert ukaże się również na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie i na stronie internetowej instytucji. Po rozstrzygnięciu ofert na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie ukaże się informacja o ofertach (nazwiska prowadzących/nazwa firm i całkowita wartość) w ramach dostępności do informacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty zostanie podpisana umowa zgodnie z Zał. Nr 2 do ogłoszenia. Zamówienie realizowane jest poniżej 14 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wynosi 3 594,84 CHF.

.........................................................................................................
.........................................................................................................
KARTA ZGŁOSZENIA na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Ćmielowskie Laboratorium Tradycji - format doc
.........................................................................................................
.........................................................................................................

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

LABORATORIUM ĆMIELOWSKICH TRADYCJI

1. Informacje o projekcie:

Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie otrzymał dotację na realizację projektu „Laboratorium ćmielowskich tradycji” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

2. Zakres i cele projektu:

Projekt „ Laboratorium ćmielowskich tradycji” zakłada pobudzanie lokalnej aktywności do przyjrzenia się miejscowym tradycjom i wykorzystaniu ich do szerszej promocji. Obszarem objętym projektem są tradycje związane z kulturą ludową, dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Projekt skierowany jest do osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności okołoturystycznej, nieformalnych grup takich jak KGW oraz podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Ćmielów, które chcą poszerzyć swoją działalność o działalność okłoturystyczną. W trakcie realizacji projektu zostanie wyłoniona z ogłoszonego naboru, grupa 12 osób, która weźmie udział w szkoleniach z zakresu: diagnozy zasobów lokalnych oraz marketingu produktu turystycznego i pozyskania środków na działalność okołoturystyczną. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe w tym: długopisy, notesy i penddrive USB z prezentacjami szkoleń.

Cel główny:

- pobudzenie mieszkańców gminy do wykorzystania zasobów lokalnych Kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wzrostu atrakcyjności turystycznej i poprawy jakości życia.

Cele szczegółowe:

- poszerzenie oferty turystycznej i rozwoju nowych produktów turystycznych, - wykorzystanie zasobów Kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego do wzrostu atrakcyjności turystycznej, - podwyższenie kwalifikacji mieszkańców objętych projektem w zakresie usług okołoturystycznych.

Cele przedsięwzięcia:

- wypromowanie nowych atrakcji turystycznych w oparciu o zasoby lokalne takie jak dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, które stworzą możliwość rozwoju lokalnego.

3. Harmonogram realizacji projektu:

Projekt realizowany od miesiąca maja 2016 do września 2016.

4. Linki:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

5. Wartość współfinansowania projektu:

.........................................................................................................
.........................................................................................................
KARTA ZGŁOSZENIA na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Ćmielowskie Laboratorium Tradycji - format doc
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
LGD

PIK
PIK

Sale do wynajęcia
Sale do wynajęcia

Instytut Książki
Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakupy nowości czytelniczych w ramach dofinansowania